Gümrük Birliği Kapsamında Ülkemizden AB Üyesi Ülkelere Yapılan Ticarette AB Uygulamalarınd - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Birliği Kapsamında Ülkemizden AB Üyesi Ülkelere Yapılan Ticarette AB Uygulamalarınd

    6 Şubat 2012

Tarihi  :  06.02.2012
İşareti : 4/5000-474
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük İşbirliği Komitesi’nin (GİK) 44. Dönem Toplantısında değerlendirilmek üzere; ülkemiz ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği kapsamında ülkemizden AB üyesi ülkelere yapılan ticarette AB uygulamalarından kaynaklanan gümrük sorunlarının somut örnekler bazında tevsik edici belgeler ile birlikte Birliklerine iletilmesi talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek bilgilere dayanak oluşturmak üzere; konu hakkındaki görüşlerinizin en geç 09.02.2012 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası