Gümrük Birliği İle İlgili Olarak Yaşadığınız Sorunlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Birliği İle İlgili Olarak Yaşadığınız Sorunlar Hk.

    7 Aralık 2010

Tarihi    : 06.12.2010
İşareti   : 4/5000 –4032
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK)’un, 2011 yılı Ocak ayı içerisinde Brüksel’de gerçekleştirilecek 25. dönem toplantısı gündemine alınması için, Gürmük Birliğini doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunlar ile çözüm önerilerinin Birliklerine iletilmesi istenmiştir.
 
Bu çerçevede; TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konuyla ilgili görüşlerinizin en geç 08 Aralık 2010 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası