Gümrük Birliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Birliği Hk.

Tarihi  : 25.02.2013
İşareti : 
4/5000-608
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin (GBOK), Gümrük Birliği’ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Birliğin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla oluşturulduğu, 29. Dönem GBOK Toplantısının 17-18 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmiştir.
 
Bu çerçevede; TOBB’a iletilmek üzere, Gümrük Birliği kapsamında Toplantıda gündeme alınmasında fayda gördüğünüz konuların en geç 1 Mart 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası