Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi İle İlgili Görüş Talebi - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi İle İlgili Görüş Talebi

Tarih: 16.12.2015
İşareti: 05/5000-2876
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Gümrük Birliği çalışmalarının “Hizmet Ticareti” boyutu gündeme getirilerek, bu alanda yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlanmakta olan değerlendirme raporu için Odamızın görüşleri talep edilmektedir.
 
Türkiye ile AB arasında var olan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci başlatılmıştır. Güncelleme çalışması, esasen, var olan Gümrük Birliği ilişkisinin sorunlu alanlarına çözüm bulmak ve gümrük birliği kapsamını, tarımsal ürünler, hizmet ticareti ve kamu alımları gibi yeni alanlarla genişletmeyi öngörmektedir. Müzakerelerin başlatılması için gerekli değerlendirme, istişare ve onay çalışmaları, AB tarafında ve ülkemizde sürdürülmektedir. Ülkemizde, konuya ilişkin çalışmalar Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Öncelikle Bakanlığın varsayımı, AB ile Türkiye arasında yapılacak düzenlemenin, Ortaklık ilişkisi çerçevesinde olacağı ve bu doğrultuda, bir Ortaklık Konseyi Kararı hazırlanacağı yönündedir. Bilindiği gibi, yürürlükteki Gümrük Birliği’nin kapsam ve işleyişi de Ortaklık Konseyi Kararı ile düzenlenmiştir. Bakanlık tarafından hazırlanacak değerlendirme raporunda, muhtemel Ortaklık Konseyi Kararı’nın kapsamı, kuralları ve modalitesine yönelik alternatif kurgular ile, karşılıklı olarak öncelikli değerlendirilebilecek sektörler itibariyle tarafların muhtemel pozisyonlarına yer verilmesi öngörülmektedir.
 
Sektörler itibariyle kapsam belirleme çalışmaları Ekonomi Bakanlığı tarafından sürdürülmekte olup, inceleme kapsamına, alt sektörleriyle birlikte hukuk hizmetleri, muhasebe ve vergi hizmetleri, iletişim hizmetleri, turizm ve seyahat hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri, çevre hizmetleri ve avcılık ve ormancılık ile ilgili hizmetler, enerji ile ilgili hizmetler, mali hizmetler ile hizmet ticaretine yönelik yatay konular (gerçek kişilerin geçici hizmet sunumu, yabancıların çalışma izinleri, gayrimenkul edinimi, sermaye kısıtlamaları ve şirket kurulumu vb.) ile mesleki hizmetlerin dahil edilmesi öngörülmektedir.
 
Bu doğrultuda, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi başlığı altında mevcut durumun tespiti ve AB ile müzakerelerdeki muhtemel ülkemiz pozisyonların belirlenmesi amacıyla, ülkemiz ve AB pazarına giriş bağlamında yaşanan sorunlar ile karşılıklı pazar açılımı çerçevesinde talepkar ve korumacı olunabileceği düşünülen alanlar ile belirtilmesinde fayda görülen diğer hususların Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere 18 Aralık 2015 tarihine kadar Odamıza (Selin ÖRNEK, selin.ornek@aso.org.tr, faks:0312 417 52 05) yazılı olarak veya e-posta ile bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası