Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/16) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/16) Hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-36
 
Sayın Üyemiz,
 
“Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/16)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası