Guatemala Hk. Toplantı - Ankara Sanayi Odası

Guatemala Hk. Toplantı

Tarihi     : 12.02.2009
İşareti    : 5/5000
757
Yanıt     : dim@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,

 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda; Guatemala Altyapı ve Kominikasyon Bakanı Sayın Luis Alejos, Dışişleri Bakan Yardımıcısı Sayın Lars Pira ve Enerji ve Petrol Bakan Yardımcısı Sayın Alfrdero Pokus’un, beraberlerinde bir heyetle ülkemizi ziyaret edeceği ve Guatemala’daki yatırım imkanları, hidroelektrik santral projeleri, petrol ve gaz arama ve geliştirme faaliyetleri, liman genişletme ve yol yapım projelerine ilişkin, 9 Mart 2009 tarihi saat 10:00’da Dış Ticaret Müsteşarlıoğı Uğur Ercan Toplantı Salonu’nda sunumlar gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Dünyanın en büyük pazarı Kuzey Amerika ile en hızlı büyüyen pazarı olan Güney Amerika arasında bir köprü olan Guatemala’nın coğrafi konumunun, ülkeye önemli bir lojistik avantaj sağladığı ifade edilmektedir. Yabancı yatırımcılar için ülkede her hangi bir kısıtlamanın bulunmadığı, yabancıların Guatemala şirketlerine ortak olabildiği, ülkede yeni bir yerel şirket kurabildikleri veya yabancı bir ülkedeki şirketlerinin şubelerini açabildikleri bildirilmiştir.

 

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firma yetkililerinin isim ve ünvanlarını Dış Ticaret Müsteşarlığına (Tel: 0312 204 79 48, Faks: 0312  212 87 41) ivedilikle bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla,  

 

Ankara Sanayi Odası