GS1 SİSTEMİNE ÜYE OLMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZ İÇİN YENİ ÜCRET TARİFESİNİ İÇEREN “BAŞVURU FORM - Ankara Sanayi Odası

GS1 SİSTEMİNE ÜYE OLMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZ İÇİN YENİ ÜCRET TARİFESİNİ İÇEREN “BAŞVURU FORM

    2 Mart 2010

Tarihi     :01.03.2010
İşareti    :4/5000-702

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; bünyelerinde faaliyet gösteren Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 Türkiye), uluslararası GS1 Sisteminin ülkemizde uygulanması çerçevesinde, üyelik için başvuruda bulunan firmalara GS1 firma önek numarası tahsis edilmekte olduğunu ve firmaların da bu önekle kendi ürün barkodlarını oluşturduklarından bahisle, GS1 sistemi üyelik işlemlerinde kullanılan başvuru formunun, üyelik için uygulanan ücret tarifesindeki değişiklik nedeniyle yenilendiğini ifade etmişlerdir. 
 
Bu nedenle, GS1 Sistemine üye olmak isteyen üyelerimiz için yeni ücret tarifesini içeren “Başvuru Formu” ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası