Gözlük Çerçeveleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gözlük Çerçeveleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Hk.

    28 Nisan 2011

Tarihi    : 28.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1441
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
26/01/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 03/02/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/05/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/3 sayılı Tebliğ’de belirtilen gözlük çerçeveleri ithalatına uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsayan; “Gözlük Çerçeveleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” 28.04.2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize Sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası