Görüntü Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Görüntü Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hk.

    4 Haziran 2013

Tarihi  : 05.06.2013
İşareti : 
4/5000-2146
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’den alınan bir yazıda, “GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere ekte yer alan sözkonusu Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin yine ekte yer alan Görüş Bildirim Formuna işlenerek en geç 14.06.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası