Gorenjska Bankası - Ankara Sanayi Odası

Gorenjska Bankası

Tarih: 12.02.2013 
İşareti: 05/5000-421
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Ljubljana Büyükelçimiz ile Gorenjska Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gorazd Trcek arasında bir görüşme gerçekleştirildiği ve söz konusu görüşme esnasında anılan banka yetkilisi tarafından;
 
-Slovenya’da yerleşik Gorenjska Bankası’nın 2014 yılı başına kadar Abanka (daha büyük ölçekli ve ülke sathında yaygın bir Sloven Bankası) ile birleşeceği,
 
-Bu süreçte ülke dışından yatırımcıların desteğine ihtiyaçları olduğu,
 
– Ülkemizin krizden etkilenmeyen ekonomisinin ülke dışında yatırımlara imkan verdiğini düşündükleri,
 
hususlarının ifade edildiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu yatırım imkânı ile ilgili olarak şirketlerimizin bilgilendirilmesinde fayda görüldüğü ve konuyla ilgilenen şirketlerin anılan banka yetkilileri ile temas kurmalarını teminen aşağıda bilgileri verilen Ljubljana Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.
 
Anılan duyuruya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında, Uluslararası İş İmkanları/ Özelleştirme ve Yatırım Projeleri bölümünden ulaşılabileceği iletilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası