GLOBAL GENÇLİK YETKİLENDİRME FONU - Ankara Sanayi Odası

GLOBAL GENÇLİK YETKİLENDİRME FONU

İşareti : 05/5000-983
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Dünya Odalar Federasyonu (World Chambers Federation, ICC) tarafından Odamıza iletilen yazıda, Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (Junior Chamber International, JCI) Global Gençlik Yetkilendirme Fonu (Global Youth Empowerment Fund) ile kamu projelerine yatırım yapılması yoluyla genç girişimcilerin (18-40) yaşadıkları topluma etki edebilmelerine olanak sağlamak üzere yetkilendirildiği ifade edilmektedir.


Yazıda devamla, JCI ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Merkezi Kampanya Ofisi (SDG Action Campaign) ortaklığında, söz konusu fon ile gençlerin öncülüğünde yürütülen ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini geliştiren projelere eğitim ve hibe imkanları sunulacağı bildirilmektedir.


Son başvuru tarihi 17 Nisan 2017 olan fona, http://gyefund.fluidreview.com/ bağlantısından başvuru yapılabilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası