Global 2013 Smart Partnership Programı - Ankara Sanayi Odası

Global 2013 Smart Partnership Programı

Tarih: 15.03.2013
İşareti: 05/5000-938
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Tanzanya Yüksek Komiserliği tarafından Darüsselam Büyükelçiliğimize iletilen bir Nota’ya atfen, 1995 yılından bu yana İngiliz Uluslar Topluluğu’nun sosyal ve bilimsel işbirliği platformu işlevini haiz “Commonwealth Partnership for Technology Management” programı kapsamında düzenlenen “Smart Partnership Dialogue” toplantısının, bu sefer “Global 2013 Smart Partnership International Dialogue” olarak, “Leveraging Technology for Africa’s Socio-Economic Transformation” teması ile 12-15 Haziran 2013 tarihleri arasında DarÜsselam’da yapılacağı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, bahse konu Nota’ya atıfla, toplantının amacının, teknolojinin Afrika’nın sosyal ve ekonomik kalkınması için kullanılması olduğu, ilgi duyabilecek üyelerimizin toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi için http://www.globaldialogue2013.go.tz/ internet sitesini ve info@globaldialogue2013.go.tz e-posta adresini kullanılabileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası