Giyim Ve Koruma Malzemesi Alım İhalesi - Ankara Sanayi Odası

Giyim Ve Koruma Malzemesi Alım İhalesi

    17 Ağustos 2012

Tarihi : 17.08.2012
İşareti: 05/5000- 2664
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ’den alınan bir yazıda, toplu iş sözleşmesi ile iş emniyeti ve işçi sağlığı nizamnamesi gereğince 2012 yılında işçilere verilecek olan giyim ve koruma malzemeleri alım ihalesi; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü ile 28.08.2012 Salı günü saat 14:30’da Gözlü Tarım İşletmesi’nde yapılacaktır.
 
İhaleye ait olan ilan metni aşağıdaki linkte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla