GİTES Eylem Planı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

GİTES Eylem Planı Hakkında

Tarihi  : 16.09.2013
İşareti : 4/5000-3277
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Girdi Tedarik Stratejisi(GİTES) ve Eylem Planı (2013-2015) 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
 
GİTES Eylem Planı’nın kauçuk üretimine dönük yurtdışı yatırım olanaklarının belirlenmesi ve tedarikte etkinliği sağlamaya yönelik ortak alım stratejileri oluşturulmasını hedefleyen 4.1 ve 4.3 numaralı eylem maddeleri kapsamında;katılımcıların sözkonusu eylemin hayata geçirilmesi hususunda görüş ve değerlendirmelerini aktaracakları,önümüzdeki dönem faaliyetlerinin görüşülmesinin öngörüldüğü bir toplantı düzenleneceği ve ayrıca toplantıda,Bakanlık yetkilileri tarafından “Yurtdışında Kauçuk Plantasyonu Kurulması”’na yönelik bir proje sunumunun yapılacağı bildirilmiştir.
 
Yazıda,19 Eylül 2013 tarihinde saat 14.00’de Ekonomi Bakanlığı,17.kat toplantı salonunda düzenlenecek olan toplantıya,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince,sözkonusu eylem maddelerinin içerdiği hususlarda teknik bilgiye sahip ve karar almaya yetkili bir temsilci ile konuyla doğrudan ilgili firmaların temsilcilerinin katılımı sağlanması ve katılımcı bilgilerinin 17 Eylül 2013 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesi istenmiştir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak toplantıya katılmayı arzu eden,sözkonusu eylem maddelerinin içerdiği hususlarda ilgili teknik bilgiye sahip katılımcıların bilgilerinin  17 Eylül 2013 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası