Gites Eylem Planı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Gites Eylem Planı Hakkında Görüş

    13 Haziran 2014

Tarihi   : 13.06.2014
İşareti  : 4/5000-1996 
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çalışmaları çerçevesinde GİTES Kimya Eylem Planı’nm ‘’Plastik Sektörü Hammaddelerinde Standartların Geliştirilmesi ve Daha Etkin Uygulanması” başlıklı 3.1 numaralı ‘’Plastik hammaddelerde standartların geliştirilmesi ve denetimin arttırılması sağlanacaktır” eylemine ilişkin Bakanlıklara yapılan çalışmalara devam edildiği belirtilmektedir.
 
Yazıda, Türk Standartlan Enstitüsü ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 11.02.2014 tarihinde bir toplantı düzenlendiği, bu toplantıda sektör temsilcileri tarafından plastik hammaddelere standart geliştirilmesinin mümkün olmadığı ve plastik eşyaların standartlarının ve bunların denetiminin yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan, plastik ürünlerin tabi oldukları farklı teknik düzenlemeler bulunduğu ve ilgili kurumlarca nihai ürünlere ilişkin gerek ithalatta gerekse iç piyasada denetimlerin bu teknik düzenlemelere göre hali hazırda yapıldığına değinilerek; TSE’nin de konu ile ilgili Ekonomi Bakanlığına iletilen görüş yazısında sektör temsilcilerinin benzer görüşleri vurgulanarak, yapılacak çalışmaların bu görüşler esas alınarak hayata geçirilmesinin daha sağlıklı olacağının belirtildiği ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, GİTES Kimya Eylem Planı’nın 3.1 numaralı ‘’Plastik hammaddelerde standartların geliştirilmesi ve denetimin artırılması sağlanacaktır” eylemi kapsamında Odamız değerlendirme ve görüşleri talep edilmektedir. 
 
Yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 20 Haziran   2014 Cuma  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası