Girişimci Portresi - Ankara Sanayi Odası

Girişimci Portresi

Tarih: 19.01.2011
Sayı: 3/5000-334 
 
Sayın Üyemiz,
 
İlgi: TOBB’nin 06.01.2011 tarih, 414 sayılı yazısı.
 
TOBB’nin ilgide kayıtlı yazısı ile Avrupa Komisyonu Avrupa KOBİ Haftası inisiyatifi kapsamında yeralan 37 ülkenin katılımı ile 2009 yılından itibaren “Başarının Sırrı” konulu bir broşür düzenlenmektedir.
 
Sözkonusu broşürde her katılımcı ülkeden başarılı bir girişimci portresi yer almakta olup, sözkonusu çalışmada ülkemiz de temsil edilmektedir.
 
Bu çerçevede; Avrupa Komisyonu tarafından 2011 broşüründe;
 
–          İflas ettikten sonra tekrar iş kurarak başarılı olmuş veya,
–          Bir işletmeyi en az 3 sene öncesinde devir almış ve başarılı bir şekilde gelişimini sağlamış
girişimcilere yer verileceği belirtilmiştir.
 
Her ülkeden bildirilecek adaylar Avrupa Komisyonuna iletilecek, broşürde yer alacak girişimciler Komisyon tarafından belirlenecektir. Seçilen adaylar Avrupa Komisyonu tarafından 2011 KOBİ Haftası etkinliklerine davet edilecektir.
 
Bu kapsamda sözkonusu broşürde yer almak isteyen üyelerimizin ekteki formu İngilizce olarak doldurarak, en geç 24 Ocak 2011 Pazartesi günü, saat: 14.00’e kadar Odamıza (Faks: 417 52 05) göndermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,  
Ankara Sanayi Odası