Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü İle İlgili Sorunlarınız Hk. - Ankara Sanayi Odası

Girdi Tedariki Açısından Otomotiv Sektörü İle İlgili Sorunlarınız Hk.

Tarihi    : 03.12.2010
İşareti   : 4/5000 –3995
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu çalışmalarında değerlendirilmek üzere, üyelerimizin, otomotiv sektöründe girdi tedariki açısından yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri talep edilmektedir.  
 
TOBB’a iletilmek üzere, konuyla ilgili görüşlerinizin, en geç 06 Aralık 2010 Pazartesi günü saat 12:00’ye kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası