GİRDİ Tedarik Stratejisi (GİTES) Yatay Eylem Planı - Ankara Sanayi Odası

GİRDİ Tedarik Stratejisi (GİTES) Yatay Eylem Planı

    9 Temmuz 2014

Tarih: 10.07.2014     
İşareti: 05/5000-2282
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 13.05.2014 tarihinde Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Yatay Eylem Planı 5.3 no ‘lu ‘’Halihazırda takibi yapılamayan girdilerde uluslararası sınıflandırmalar bazında takibe imkan verecek tanımlama ve detaylandırmalar yapılacaktır” eylemine ilişkin Ekonomi Bakanlığı’nda bir istişare toplantısı düzenlendiği bildirilmiştir.
 
Söz konusu toplantının sonucunda, sektörlerin uyguladığı ve GİTES kapsamında ihtiyaç duyulan GTİP tanımlamaları/değişiklikleri konusundaki taleplerin somutlaştırılması kararı alındığı belirtilmiştir. Ekonomi Bakanlığı’ nın, İthalat Genel Müdürlüğü’nce her yıl uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıklar nedeniyle ihtiyaç duyulan GTİP açılım taleplerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Ek’ teki formatta ilettikleri ifade edilmiştir.
 
Yazının devammda, GİTES kapsamında yapılan sektör görüşmelerinde, HSM (I-II) ve DKP hurda türlerinin aynştırılmaması, mühendislik plastikleri, ilaç etkin maddeleri, has kimyasallar ve benzeri ürünler için ayrı GTİP kodu bulunmamasının, bu ürün gruplarının dış ticaretinin takibinde en önemli sorun olduğu Bakanlıklarına iletildiği bildirilmiştir. Buna istinaden, bahse konu ürün/ürün gruplarında ve ilgili Sektör Meclislerinin ihtiyaçlarına yönelik uygun görülen GTİP açılımları/değişiklikleri taleplerinin en geç 23.07.2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Ek’te bulunan format göz önünde bulundurularak TOBB’a (disticaret@tobb.org.tr) e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
 
 
   
  
      
          Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası