Gine, Gine Bissau, Sierra Leone ve Gambiyalı İşadamlarıyla İkili Görüşmeler - Ankara Sanayi Odası

Gine, Gine Bissau, Sierra Leone ve Gambiyalı İşadamlarıyla İkili Görüşmeler

Tarihi     : 02.03.2010
İşareti    : 5/5000 – 726
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından 16 Mart 2010 tarihinde İstanbul, TOBB Plaza’da 10.00-13.00 saatleri arasında Gine, Gine Bissau, Sierra Leone ve Gambiyalı işadamlarının katılımı ile işadamları toplantısı ve ikili görüşmeler gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Konuk heyet detayları ve işbirliği talepleri ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Anılan toplantıya ve ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunun doldurularak 30 TL katılım ücretinin DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 IBAN numaralı hesaba yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte 10 Mart 2010 Çarşamba gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Bahar Kavala, Tel:0212 339 50 32, Faks:0212 270 35 92; E-mail:bkavala@deik.org.tr) iletilmesi hususunu bilginize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası