GIK 45. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

GIK 45. Dönem Toplantısı

Tarihi   : 25.01.2013
İşareti   : 05/5000-270
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye – Avrupa Birliği (AB) Gümrük İşbirliği Komitesi’nin (GİK) 45. Toplantısı’nın 2013 yılı Şubat ayı sonunda Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
GİK’in Ankara Anlaşması’nın 6ıncı maddesi uyarınca Türkiye – AB ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gelişmesini sağlamak üzere Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı Kararı’yla teknik komite mahiyetinde kurulmuş olduğu, ülkemiz heyet başkanlığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce yürütüldüğü belirtilmektedir. Görevinin, Anlaşma’nın gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla akit taraflar arasında idari işbirliğini sağlamak ve Ortaklık Konseyi’nin gümrük alanında kendisine tevdi edeceği her türlü işi yürütmek olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, ülkemiz ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği kapsamında ülkemizden AB üyesi ülkelere yapılan ticarette AB uygulamalarından kaynaklanan olası gümrük sorunlarının somut örnekler bazında tevsik edici belgelerle birlikte söz konusu toplantının gündemine alınmak üzere değerlendirilmesine yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi talep edilmektedir. Yazıda devamla, gündem önerilerinin belgelerle ve bilgi notları ile desteklenmemeleri halinde gündeme alınması imkanı bulunmadığı vurgulanmaktadır.
 
Bu çerçevede, söz konusu toplantıda değerlendirilmek üzere konu ile ilgili önerileri olan üyelerimizin, 28 Ocak 2013 tarihinde kadar Odamıza ( E-posta:  dim@aso.org.tr ) önerilerini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası