Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenm - Ankara Sanayi Odası

Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenm

    24 Mayıs 2010

GIDA VE YEM AMAÇLI GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİN İTHALATI, İŞLENMESİ, İHRACATI, DENETİM VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK
 
Tarihi     :24.05.2010
İşareti    :4/5000-1657
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Denetim ve Kontrolüne Dair Yönetmelik”e ait taslak metinin http://www.kkgm.gov.tr/mev/taslak.html adresinde görüşlere açıldığı tarafımıza bildirilmiş ve konu ile ilgili Odamız göüşü talep edilmektedir.
 
Söz konusu yönetmelik hakkında görüşlerinizin en geç 01.06.2010 tarihine kadar ekte göndermiş olduğumuz görüş bildirme formu formatında hazırlanarak gokcen.celik@aso.org.tr e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksa gönderilmesi gerekemektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası