“Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı Müzakere Pozisyonu” hk. - Ankara Sanayi Odası

“Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı Müzakere Pozisyonu” hk.

Tarihi     : 04.05. 2010
İşareti    : 5/5000 – 1435
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, “Gıda Güvenliği, Veterinerlik Ve Bitki Sağlığı Politikası” faslına ilişkin olarak muhtemel gelişmeler göz önüne alınarak müzakere pozisyon belgesi hazırlık çalışmalarının başlatıldığı ifade edilmektedir.
 
12 No’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik Ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı kapsamında yer alan AB müktesebatı temel olrak; AB Ortak Tarım Politikasının canlı hayvan, hayvansal ve bitkisel ürünlerin Topluluk içi ticareti, hastalıklarla mücadele, hayvan refahı, işletmelerin hijyen koşulları, vb. hususları ele almaktadır. Bu fasıl aynı zamanda, AB müktesebat sınıflandırmasına göre Malların Serbest Dolaşımı başlığı altında ele alınan “Gıda Maddeleri”ne ilişkin düzenlemeleri de kapsamaktadır.
 
Ülkemiz tarafından hazırlanacak olan “Müzakere Pozisyon Belgesi”nin ayrıntılı tarama toplantısında yapılan bilgiledirme esas alınarak; “Özet”, “Yasal ve Kurumsal Çerçeve” ile “Yasal ve Kurumsal Çerçevenini Müktesebata Uyumu” olmak üzere üç temel bölümden oluşmasının öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu çerçevede;
– “Özet” bölümünde, genellikle belgenin “Yasal ve Kurumsal Çerçevenini Müktesebata Uyumu” bölümündeki değerlendirmelerin kısa özetinin verilmesi,
– “Yasal ve Kurumsal Çerçeve” bölümünde, tarama raporunda yer alan alt başlıklar itibarıyla, uyum sağlanan mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına yönelik kurumsal kapasite konusunda bilgilere yer verilmesi,
– “Yasal ve Kurumsal Çerçevenini Müktesebata Uyumu” bölümünde, tarama raporunda yer alan alt başlıklar itibarıyla, ilgili AB mevzuatına ne zaman uyum sağlanacağı ile geleceğe yönelik uygulama kapasitelerine ilişkin bilgileri içermesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Fasla ilişkin olarak tarama sürecinde gerçekleştirilen sunuşlar, tarama toplantılarında Avrupa Komisyonunun sorularına verilen cevaplar, AB Komisyonu tarafından hazırlanan tarama mevzuat listesi ve örnek olması açısından söz konusu fasılda müzakere sürecinden geçmiş olan bazı ülkelerin müzakere pozisyon belgelerine “http://abm.tobb.org.tr/” web sitesinden ulaşılabilir.
 
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne sunulacak olan TOBB müzakere pozisyonunda yer almasını istediğiniz görüşlerin en geç 6 Mayıs 2010 tarihine kadar Odamızın dim@aso.org.tr e-posta adresine veya 0312 417 12 71 no’lu faksına gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası