GERİYE DÖNÜK SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA

    28 Mayıs 2018

İşareti : 07/5000-1340
İrtibat : muhasebe@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan bir duyuruda,


5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde 17 ile işverenlerin bu kanun ve diğer kanunlarla sağlanan teşvikleri kullanmayan işverenlere geriye dönük prim teşvik ve indirimlerden bir defaya mahsus olmak üzere yaralanma hakkı tanıdığı belirtildi.


Teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin 1 Haziran 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil), https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinde yer alan İşveren Bilgi Sistemine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra, işverenlerin bu teşviklerden yararlanmasına olanak tanınmayacaktır.


Ayrıntılı bilgi ve İşveren Bilgi Sistemi kullanımına ilişkin bilgiler için “5510 Sayılı Kanunun Ek 17. Maddesi Kapsamında Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması” adlı kılavuza http://www.sgk.gov.tr/KullanimKlavuzu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno