Geri Dönüşüm Sektörü Mesleki Belgelendirme Semineri - Ankara Sanayi Odası

Geri Dönüşüm Sektörü Mesleki Belgelendirme Semineri

Sayı : 08/5000-472
irtibat : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Odamız ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) işbirliği ile sanayi tesislerindeki atık yönetimi, sağlık tesislerindeki atıkların toplanması ve endüstriyel ambalajın yeniden kullanımı konularına katkı sağlayacak olan “Geri Dönüşüm Sektörü Mesleki Belgelendirme Semineri” 23 Şubat 2017 Perşembe günü 14.00 – 17.30 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir.

Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER), atıkların geri kazanımı, toplanması, depolanması, taşınması ile atığın yeniden işlenmesi sonucu elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli olan işgücünün geliştirilmesi, sektördeki eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve Hayat Boyu Öğrenme kültürünün devamlılığının sağlanması amacıyla, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyonu Dairesi Başkanlığı’nın VOC-TEST Merkezleri – II Hibe Programı kapsamında, “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması” isimli bir proje yürütmektedir.

Bahse konu Proje kapsamında, “Atık Koordinatörü”, “Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı” ve “Endüstriyel Ambalaj Geri Dönüşüme Hazırlama İşçisi” mesleklerinin standartları ile yeterlilikleri hazırlanmakta olup, söz konusu standart ve yeterliliklerin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilmesinden sonra, bu meslekler için sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacaktır.

Bu çerçevede, Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması Projesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun faaliyetleri hakkında da bilgi verilecek olan bahse konu toplantı sonunda katılımcılara sertifika verilecek olup, katılımınız için bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası