Gerçek Kişi Üyelerimizin T.C. Kimlik Numara Bilgileri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gerçek Kişi Üyelerimizin T.C. Kimlik Numara Bilgileri Hk.

    11 Ocak 2013

Tarihi : 11 .01.2013
İşareti :
07 /5000-  117 
İrtibat : sicil@aso.org.tr 
 
SÜRELİ VE ÖNEMLİDİR
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Yüksek Seçim Kurulunun 262 nolu kararı ile; oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanacak gerçek kişilerin listede, tüzel kişi temsilcilerinin ise Ticaret Sicili Müdürlüğünden alacakları yetki belgesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının yazılı olmasının; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47 ve Geçici 1 inci maddesi uyarınca zorunlu olduğunun bildirildiği belirtilmiştir.
 
Bu itibarla, gerçek kişi üyelerimizin T.C.Kimlik numaralarının seçim listelerinde yer alması için Odamız veri tabanında gerekli bilgilerin ivedilikle güncelleştirilmesini sağlamaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası