Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/19) hk. - Ankara Sanayi Odası

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/19) hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-35
 
Sayın Üyemiz,
 
İthalat Rejimi Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları açıklamak amacı ile “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/19)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
Ek: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/19 için tıklayınız.