Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hk - Ankara Sanayi Odası

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hk

    17 Temmuz 2012

 
Tarihi :  17.07.2012
İşareti :  4/5000-2334
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen bir yazı ekinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılan dış ticarete ilişkin bilgileri içeren bir bilgi notu ulaştırılmıştır.
 
Siz değerli üyelerimizin sözkonusu sistemden daha fazla yararlanılabilmesini teminen konuyla ilgili bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası