Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim Programı - Ankara Sanayi Odası

Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim Programı

    17 Ocak 2012

IMDG KOD (Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası
Kod) 
 
Tarihi    : 17.01.2012
İşareti    : 08/5000
 
Sayın Üyemiz,
 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinden gelen yazıda, 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG CODE) Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” ve söz konusu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlara açıklık getirilmesi amacıyla 28.10.2011 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafindan yayınlanan 2011/49 sayılı Genelge’ye göre dökme ve ambalajlı yük kapsamındaki tehlikeli maddelerin taşınması, yüklemesi, boşaltılması, elleçlenmesi, sınıflandırılması, ambalajlanması, işaretlenmesi ve diğer konularda iş yapılanlar ile bu kapsamda teklif alan ve teklif veren kurumlar, kimyevi madde üreticileri, ambalaj üreticileri ve tedarikçileri, gözetim kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili tüm firma çalışanları ile ofis personelinin 04.02.2012 tarihine kadar IMDG Kod kapsamında zorunlu olan genel farkındalık ve göreve yönelik eğitim seminerlerini tamamlamaları gerektiği vurgulanmaktadır.
 
Konu ile ilgili eğitim almak isteyen üyelerimizin program içeriği, ücret ve diğer hususlarla ilgili bilgi almak üzere 27 Ocak 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine (Tel:2924102–2924202, sem@etu.edu.tr) ulaşması gerektiği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.                                                                  
                                                                                                          
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası