Gençler Üretiyor, Sanayi Gelişiyor Projesi - Ankara Sanayi Odası

Gençler Üretiyor, Sanayi Gelişiyor Projesi

Tarih: 04.04.2016 
İşareti: 05/5000-782 
İletişim: dim@aso.org.tr

 
Sayın Üyemiz, 
 
Odamız, Ankara’da eğitim veren üniversiteler içinde temel bilimler ve mühendislik dallarında çalışma yapan doktora öğrencilerini, bu öğrencilerin araştırma yürüttükleri alanla örtüşen, Ankara Sanayi Odası’na kayıtlı, Ar-Ge çalışması yapan veya ihtiyaç duyan KOBİ’lerle bir araya getirmek amacıyla, Ankara Kalkınma Ajansı ve Gelecek Araştırmaları Derneği ile ortaklaşa olarak “Gençler Üretiyor, Sanayi Gelişiyor Projesi”ni yürütmektedir.
 
Bu kapsamda, projenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla görüşlerinize ihtiyaç duyulmakta olup, üyelerimiz tarafından doldurulması gereken elektronik anket https://tr.surveymonkey.com/r/aka-kobi linkinde yer almaktadır. Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için söz konusu anketi en geç 15 Nisan 2016 Cuma gününe kadar doldurmanız büyük önem taşımaktadır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası