Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasın - Ankara Sanayi Odası

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasın

    2 Ağustos 2010

Tarihi    : 02.08.2010 
İşareti   : 4/5000-2617
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
 “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Ek: Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası