Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282) Hk.

    19 Ocak 2012

Tarihi  : 19.01.2012
İşareti : 09/5000-
 
Sayın Üyemiz;
 
“Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282)” 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası