GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

    11 Ocak 2018

Sayı : 05/5000-113
Konu : Dış Paydaş Anketi
İlgili Kişi: Nilay Şahin (nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında paydaşların görüş ve önerilerini değerlendirmek amacıyla dış paydaş anketi hazırlandığı ve söz konusu anketin Başkanlığın gelecek beş yıllık döneme ilişkin amaç, hedef ve stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici olacağı belirtilmektedir.

Dış paydaş anketine, 12 Ocak 2018 tarihine kadar http://www.gib.gov.tr/dis-paydas-anketi internet adresinden aqxw8H kullanıcı adı ile erişim sağlanabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası