GELİN SİZİ VERGİ DAİRELERİ VE SGK İLE BARIŞTIRALIM - Ankara Sanayi Odası

GELİN SİZİ VERGİ DAİRELERİ VE SGK İLE BARIŞTIRALIM

    3 Ekim 2016

Tarihi   :  03.10.2016

İşareti   : 08/50-1941

İrtibat : deniz.tutas@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu madde kapsamında borçlarını ödemek isteyenlerin, 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Kanunda vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması hakkındaki düzenleme ve değişikliler konusunda bilgi vermek amacıyla Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü’nün katılımlarıyla, 6 Ekim 2016 tarihi 14:00-16:30 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda bir bilgilendirme semineri yapılacaktır.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Sn. Mahmut SÜTCÜ ve SGK Ankara İl Müdürü Sn. İsmail SEVİNÇ’in bizzat iştirak edeceği seminere katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini, Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Deniz Tutaş, e-mail:deniz.tutas@aso.org.tr; Tel: 0312 417 12 00-1660) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek: Seminer Programı