Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş Ve Çıkış Usulleri - Ankara Sanayi Odası

Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş Ve Çıkış Usulleri

    4 Temmuz 2015

Tarih: 03.07.2015
İşareti: 05/5000-1519
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun “Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş ve Çıkış Usulleri” konulu Kararı’nın, 8 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda özetle; yabancıların ve vatansızların Kırım’a girişleri ve çıkışlarının, bugüne kadar yalnızca Kontrol Noktalarındaki Devlet Sınır Servisi yetkililerinin iznine tabi olduğu, ancak söz konusu uygulamayla, Devlet Göç Servisi’nin yerel şubelerine önceden yapılacak başvuruya istinaden verilebilecek özel izne bağlı kılınmış olduğu; ayrıca Kırım’a girişlerin yalnızca bu belgede öngörülen amaçlarla sınırlandırılarak turistik amaçlı seyahatlerin önünün kapatılmış olduğu belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası