Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği - Ankara Sanayi Odası

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

    22 Nisan 2011

Tarihi    : 22.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1385
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)” 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası