GAZZE’ye Yardım Hakkında - Ankara Sanayi Odası

GAZZE’ye Yardım Hakkında

    14 Ağustos 2014

Tarihi : 12.08.2014
İşareti : 
4/5000-2578 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Valiliğinden alınan bir yazıda; Başbakanlığın 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/12 no.lu Genelgesine istinaden; İsrail’in Filistin’e bağlı Gazze Şeridi’nde başlatmış olduğu askeri harekatta yüzlerce masum insanın  hayatını kaybetmekte olduğu, binlerce insanın barınma, açlık, susuzluk ve sağlık problemleri ile karşı karşıya geldiği ifade edilmiştir.
 
Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti’nin, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; zor durumdaki dost ve kardeş Filistin halkı için her türlü yardım ve desteği sağlamak üzere Başbakanlığın ilgi Genelgesi ile yardım kampanyasının başlatılmış bulunduğu ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edileceği, yardım toplama faaliyetlerinin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacağı bildirilmiştir.
 
Gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki hesaplara havale ücreti ödemeksizin doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığınca duyurulacak GSM operatörlerinin SMS numarasına ‘’Gazze’’ yazarak belirlenen miktarda bağışta bulunabileceklerdir.
 
 
 
Ziraat Bankası
Ankara Kamu Girişimci Şubesi
TR 0001 0025 3334 2869 8550 77-TL