Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Makine İmalatı Ar-Ge Proje Pazarı - Ankara Sanayi Odası

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Makine İmalatı Ar-Ge Proje Pazarı

    26 Şubat 2010

Tarihi   :  26.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 686
Yanıt      :
dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz;
 
 
Odamıza Gaziantep Sanayi Odasından gelen yazıda, Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yapılarak, makine imalat sektörünün, ar-ge oluşturulması ve verimli imalat yapılarak kapasitesini artırması, yeni teknolojileri takip etmelerine imkân sağlayacak çalışma ortamları hazırlanması ve bu şekilde gelişmelerine katkıda bulunarak rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla “Makine İmalatı Ar-Ge Proje Pazarı” organize edileceği bildirmektedir.
 
Bu kapsamda Makine imalat sektörü ile ilgili sanayiciler, akademisyenler, araştırmacılar, başta olmak üzere tüm kesimlerin bir araya getirilerek yeni projelerin ortaya çıkması sağlanacağı ve ikili çalışma ortamları oluşturacağı belirtilmektedir.
 
Yapılacak olan çalışma ile Makine Mühendisliği ve Teknolojileri, Makine Tasarımı Teknolojileri, Metal Şekillendirme ve Üretim Teknolojileri, Gıda makineleri Teknolojileri, Tekstil Makineleri Teknolojileri, Hidrolik, Pnömatik, Mekatronik Teknolojileri,  Makine Otomasyonu konusunda yeni fikirler oluşturmayı ve mevcut fikirlerin geliştirilmesi, sektörün rekabet gücüne katkı yapacak ticari fikirlere temel teşkil edilmesi amaçlanmaktadır.
 
TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, 25-26 Mart 2010 tarihinde Gaziantep’te yapılacaktır. Konu ile ilgili başvuru formları ve diğer bilgiler www.gso.org.tr internet sitesinden alınabilir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası