Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) Hk.

Tarihi    : 01.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1106
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamak amacıyla; “Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)” 01.04.2011 tarih ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası