Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel - Ankara Sanayi Odası

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel

Tarihi    : 25.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1405
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası