“GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” VE “SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI - Ankara Sanayi Odası

“GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” VE “SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI

Tarihi     :02.12.2010
İşareti    :4/5000 –3986
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13 ve 15’nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” ve “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” de yapılacak değişikliğe esas oluşturmak üzere Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Konuyla ilgili olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne  iletilmek üzere, sözkonusu yönetmelikler hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 13.12.2010 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta edresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.    
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 

Ek: