Gana Ziyareti Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Gana Ziyareti Hakkında

    24 Ağustos 2012

Tarihi  : 24.08.2012                                                                              
İşareti : 05/5000-  2714
İrtibat  : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
 T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 27 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türkiye-Gana Karma Ekonomik (KEK) Toplantısında, Gana tarafınca ülkemizin serbest bölgeler alındaki tecrübelerinden yararlanılabilmesini teminen teknik destek alınması ve Türk girişimcilerin Gana’da yatırım yapmalarının sağlanması hususlarında işbirliği yapılması teklif edilmiştir.
 
Gana tarafınca anılan ülkede bir endüstri parkı kurulmasının önerildiği ve bu kapsamda Türkiye’den teknik destek ve finansal yardım talep edildiği belirtilmiş olup, söz konusu endüstri parkına ilişkin olarak, en kısa sürede Gana’ya,  T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve özel sektör temsilcilerinin iştiraki ile bir ziyaret düzenlenmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.
 
Söz konusu ziyaretin 19-22 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 
Bahse konu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin katılımlarını en geç 03 Eylül 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel: 417 12 00 /1209-1212, e-posta: dim@aso.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Mustafa BARAN
Genel Sekreter Yrd.