GAMBİYA Yatırım ve Ticaret Olanakları Forumu - Ankara Sanayi Odası

GAMBİYA Yatırım ve Ticaret Olanakları Forumu

    30 Mayıs 2014

Tarih: 29.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1827
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; DEİK/Türk-Gambiya İş Konseyi tarafından 3 Haziran 2014 tarihinde İstanbul, TOBB Plaza’da 09.30-15.00 saatleri arasında Gambiya Ticaret, Sanayi, İstihdam ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sayın Abdou Kolley ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla Gambiya Yatırım ve Ticaret Olanakları Forumu düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Gambiya’nın son yıllarda mali, fınansal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirdiği reformlar sonrasında makroekonomik istikrarı sağlamış olduğu ve son altı yıl içerisinde yıllık ortalama yüzde 5-6 oranında büyüme sergilediği belirtilmektedir. Ayrıca, ülkede özellikle tarım, balıkçılık ve turizm gibi pek çok sektörde önemli yatırım fırsatlarının bulunduğu ifade edilmekte olup, etkili bir liman sistemi ve havayolu ağına sahip olan Gambiya’nın, tüm Batı Afrika için mal ve hizmetlerin ithalat, yeniden ihracat ve dağıtımında tercih edilen bir konumda olduğu bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, ülkedeki tarım, balıkçılık, turizm, eneıji, paketleme sektörleri başta olmak üzere mevcut yatırım olanaklarına ilişkin Gambiya Ticaret, Sanayi, İstihdam ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sayın Abdou Kolley, Gambiya Yatırımları ve İhracatı Destekleme Ajansı (GIEPA) yetkilileri ve Gambiya özel sektör temsilcileri ile ikili görüşme imkanı sunacak söz konusu Forum’a ilişkin katılım formuna ve detaylı bilgiye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurtiçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılmaktadır.
 
Ayrıca, toplantı dili İngilizce olup, GIEPA tarafından iletilen Gambiya’daki Proje Fırsatlarına ilişkin bilgiler ile Gambiya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İletilen özel sektör işbirliği teklifleri http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/4796 linkinde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası