Gambiya Ticaret Fuarı - Ankara Sanayi Odası

Gambiya Ticaret Fuarı

Tarih: 19.02.2014
İşareti: 05/5000-630
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’ndan alınan bir yazıya atfen; İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından, 1-16 Mart 2014 tarihleri arasında, Bakau kentinde bulunan Bağımsızlık Stadyumunda, 7.Gambiya Ticaret Fuarı’nın “Ortaklığa Doğru Kapsayıcı Büyüme” temasıyla gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu Fuar’ın amacının;
• Sanayi ve işletme kuruluşlarının büyümelerine katkı sağlanması,
• Yerel işletmeler ile uluslararası iş imkanları arasında bağlantının kurulması,
•  Ticaret ve sanayi öncülerinin ürünlerini sergileyebilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri bir fırsat plâtformunun sağlanması,
•  Risk sermayesi müteşebbisleri/işadamlarına yatırım fırsatlarını keşfetme imkanı sunulması,
• İş ortaklıklarının desteklenmesi, kamu Özel ortaklığın tesis edilmesi,
• Özel sektör istihdamının desteklenmesi,
• Gambiya menşeli ürünlerin ihracatına destek olunması,
• Bölgeler arası ticaretin arıtılması,
• Gambiya’daki yatırım fırsatlarının artırılması
• 2020 Vizyonunu desteklenmesi olduğu bildirilmektedir.
 
Anılan Fuar’ın kavram kağıdına, uluslararası başvuru formuna ve ticaret fuarı katalog listesi formuna TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelindeki “Uluslararası İş İmkanları / Yurt Dışı Etkinlikler” başlığı altından ulaşılabilmektedir. Katılmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri sunulan Adam Trinn Njie ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir..
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İletişim:
Mr.Adam Trinn Njie-Coordinator
The Gambia Chamber of Commerce & Industry
Kerr Jula, Bertil Harding Highway, Bijilo, West Coast Region
Tel:8807445,8807450,8807452
Email:info@gci.gm, Website:www.gcci.gm