Gambiya I. Dönem Kek Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Gambiya I. Dönem Kek Toplantısı

    2 Mayıs 2014

Tarih: 02.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1471
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; eşbaşkanlığını Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun yürüttüğü “Türkiye-Gambiya Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 1. Dönem Toplantısı”nın 22-24 Mayıs 2014 tarihlerinde Banjul’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (selin.ornek@aso.org.tr, Faks: 0312 417 52 05) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası