GABON Çalışma Toplantısı Sonuç Raporu - Ankara Sanayi Odası

GABON Çalışma Toplantısı Sonuç Raporu

Tarih: 22.05.2015
İşareti: 05/5000-1244
İrtibat: dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, 13 Mayıs 2015 tarihinde Gabon Cumhurbaşkanı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen çalışma toplantısının sonuç raporu ile http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/6092 bağlantısındaki Gabon ülke broşürünün Üyelerimizle paylaşılması konusu iletilmektedir.
Söz konusu sonuç raporu ve çalışma yemeği katılımcı listesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası