G-STIC KONFERANSI - Ankara Sanayi Odası

G-STIC KONFERANSI

    22 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2535
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza iletilen yazıda, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu Flaman Bölgesi Ekonomik ve Ticaret Ataşeliğinin 08.09.2017 tarihli elektronik postasına atfen; Küresel Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konferans serisinin (Global Science Technology and Innovation Conference-G-STIC) ilk etkinliğinin 23-25 Ekim 2017 tarihlerinde Brüksel’de düzenleneceği ifade edilmektedir.


Belçika’da önde gelen bağımsız ve kar amacı gütmeyen araştırma ve teknoloji kuruluşu VITO, Teknoloji Çalışmaları Afrika Merkezi, Asya Teknoloji Enstitüsü, Hindistan Delhi Teknoloji Enstitüsü ve Hindistan Enerji Kaynakları Enstitüsü tarafından ortak düzenlenen Konferans kapsamında, Birleşmiş Milletlerin 193 üye ülkesi tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için entegre teknolojik çözümler üretilmesinin hedeflendiği bilgisi verilmekledir.


G-STIC Konferansının temel amacının hem ekonomik hem sosyal açıdan uygulanabilir, kabul edilebilir ve ekonomik olan entegre teknolojik çözümlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanmasını hızlandırmak olduğu, aynı zamanda, Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması için gerekli olan teknolojik geçişleri desteklemek için bilgi tabanlarını ve küresel uzman ağlarını kurmak olduğu belirtilmektedir.


Söz konusu Konferansın tanıtıcı broşürünün TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikleri bölümünden temin edilebileceği ve etkinliğe ilişkin güncel bilgilere www.gstic.org web adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası