G.Kore STA Hassas Ürün Listesi - Ankara Sanayi Odası

G.Kore STA Hassas Ürün Listesi

Tarihi     : 15.10.2008
İşareti    : 5/5000 – 4092
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda, Güney Kore ile yapılması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinde izlenecek politikaların tespiti, AB – Güney Kore STA’nın ülkemizin AB ile ikili ticaretine muhtemel etkileri ve bu bağlamda ülkemizin AB nezdinde izlemesi gereken politikaların saptanması amacıyla, 18 Mart 2008 günü ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda bir toplantı yapıldığı belirtilerek, toplantı sonucunda ülkemizin Güney Kore ile STA imzalamasına yönelik girişimlerde bulunmaya devam etmesinin yararlı olacağı konusunda mutabakata varıldığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu Müsteşarlık tarafından, toplantıya katılan kamu ve özel sektör temsilcilerinden ülkemiz ile Güney Kore sanayisinin özellikleri ve bir çok sanayi sektöründe sahip olduğu rekabet üstünlüğü dikkate alınarak, yürütülmesi öngörülen STA müzakerelerine ilişkin sektörel hassasiyet arz eden ürünlerin bildirilmesinin talep edildiği belirtilerek, gelen bilgiler ve görüşler doğrultusunda hazırlanan listeler ve konu hakkındaki değerlendirmelerine yer verilmiş ve listelere ilişkin Odamız görüşleri istenmiştir. Hazırlanan ürün listeleri ekte yeralmaktadır.   

Konu ile ilgili olarak görüşleri olan üyelerimizin, listelere ilişkin görüşlerini, en geç 17 Ekim 2008 günü mesai saati bitimine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ne (e-posta: dim@aso.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası