Fuar Devir Belgesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Fuar Devir Belgesi Hakkında

    14 Mart 2016

Tarihi : 14.03.2016
İşareti : 
4/5000-629 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar” ın 4 üncü maddesinin (s) maddesinde “Fuar Devir Belgesi” “Bir fuarın geçmişte kaçıncı kez düzenlenmiş olduğuna ilişkin rakam, uluslararası unvanının kullanılması ve fuar sicil numarasının yetki belgesi sahibi bir şirkete devredildiğini gösteren, içeriği ve şekli Birlik tarafından belirlenen belge olarak tanımlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda,bahse konu Fuar Devir Belgesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince revize edilerek, söz konusu belge http://tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/FormlarDokumanlar.php  adresli internet sayfasında yayınlandığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası