Fransa Ticaret Heyeti Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

Fransa Ticaret Heyeti Ziyareti

Tarihi     : 21.04.2009
İşareti    : 6/5000 – 1628
Yanıt      :
dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 12 – 15 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Devlet Bakanı Sn. Kürşad Tüzmen’in başknanlığında Fransa’ya bir ticari heyet ziyareti gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu ziyaret hazırlıklarında yararlanılmak üzere anılan ülke ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlar ile ilgili görüşü olan üyelerimizin görüşlerini en geç 27.04.2009 tarihine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğüne (dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası