FORM A BELGELERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

FORM A BELGELERİ HK.

Tarihi     : 26.02.2009
İşareti    : 6/5000 – 955
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Birlikleri tarafından, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) Belgesinin biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli asıl nüsha ve diğerlerinin ise, beyaz renkli zeminli olmak üzere toplam 4 nüshalık takımlar olarak basımının yapıldığı belirtilerek, konu ile ilgili olarak Birliklerine yapılan başvurularda, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) Belgesinin 3 nüshalık takımlar halinde bastırılmasının önerildiği ifade edilmiştir.

 

Form A Belgelerinin 3 nüsha olarak düşürülmesi halinde firmaların ihracatlarda herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı hususu Odamızın konu hakkında oluşturacağı görüşlere temel oluşturacaktır.

 

TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konu ile ilgili görüşlerinizin en geç 05.03.2009 tarihine kadar Odamızın 417 52 05 nolu faksına veya ticaret@aso.org.tr web adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası